Från styrelsen

ÅRSMÖTE 2018

Välkomna till distriktets årsmöte den 28.e januari, 13.00 i Norrköping!
Handlingarna släpps 14 januari och skickas ut till alla föreningars kontaktpersoner, samt läggs ut på alla våra sociala medier.

Kandidera till styrelsen, valberedningen eller revisorsposterna här: https://goo.gl/forms/wdjuBDTHEowRDarw1

Följ alla uppdateringar i vårt facebook-event:
https://www.facebook.com/events/1822333701391875/