Årsmötesprotokoll

2021

2020

2019

2018

2017

Ordinarie årsmöte:
Protokoll från årsmötet
Handlingar till årsmötet
Kompletterande handlingar till årsmötet

2016

Ordinarie årsmöte:
Protokoll från årsmötet
Handlingar till årsmötet

Extra årsmöte:
Protokoll från årsmötet
Handlingar till extra årsmötet

2015

Ordinarie årsmöte:
Protokoll från årsmötet
Handlingar till årsmötet
Revisionsberättelse

Extra årsmöte:
Protokoll från extra årsmötet

2014

Protokoll från årsmötet
Handlingar till årsmötet finns i protokollet.

2013

Protokoll från årsmötet
Handlingar till årsmötet finns i protokollet.

2012

Protokoll från årsmötet
Handlingar till årsmötet

2011

Protokoll från årsmötet
(Distriktet bildades 2011 efter att Sverok Ost delats 2010.)