Sverok Östergötland har under 2019 ett föreningsbidrag på 100 kr per förening som ingår i distriktet.

Bidraget är oriktat, det vill säga att föreningen får använda det till sin verksamhet på det sätt som föreningen önskar.

För att kunna söka bidraget, behöver föreningen ha betalat årets medlemsavgift till Sverok Östergötland.

Läs mer om medlemsavgiften under Distriktet.