Vad är distriktet?

Sverok Östergötland är ett distrikt inom Sverok. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar med verksamhet, så väl som föreningsfrågor. Distriktet består av alla spelföreningar inom Östergötlands län som sysslar med spel som hobby. Sverok delar upp spelhobbyn i fyra olika kategorier, för att enklast förklara vilken typ av spelverksamhet våra föreningar anordnar:
Bordsspel (som Bräd-, Kort-, Figur- och Rollspel)
Levande spel (som Lajv, Airsoft, Laserspel och Paintball)
Digitala spel (som TV- och Datorpsel, e-Sport och LAN)
Spelkultur (som Fantastik, Cosplay och Östasiatisk Populärkultur)

 

Vilka bestämmer i distriktet?

Alla föreningar i Östergötland har rätt att vara med och bestämma om vad distriktet ska göra och vad pengarna ska gå till. Det sker på årsmötet, en gång om året. Under året leds distriktet av en ideell styrelse som också väljs på distriktets årsmöte. Alla som är medlemmar i en Sverokförening i Östergötland kan kandidera till styrelsen.

 

Vilka sitter i styrelsen?

Ordförande: Evelina ”Maro” Möller Pihl
Vice Ordförande: Emelie ”Emm” Geijer
Sekreterare: Rikard Karlsson
Kassör: Tove Anell
Ledamot: Fredrick Tomasson
Ledamot: David Brostedt

Valberedning: Rickard Björketun & Pontus Sandell

Revision: Gustav Åhs & Jennifer Hamrer

 

Medlemsavgift?

För 2019 är medlemsavgiften för att vara med i Sverok Östergötland 100 kr per förening. (Läs också om Distriktsbidrag)

 

Distriktets stadgar

Här hittar du distriktets stadgar.