Distriktet får en egen RFK!

Från och med årsskiftet har Sverok Östergötland en egen regional föreningskonsulent (RFK) anställd.

En RFK ska finnas för att möta distriktets och föreningarnas behov i den region det gäller.

Arbetsuppgifterna som ingår i Östergötland är bland annat:

  • Hjälpa föreningarna att lösa problem
  • Hjälpa föreningarna att hitta fler bidrag än Sveroks
  • Hjälpa distriktet med det de behöver
  • Hitta finansering till distriktet
  • Ordna och samordna utbildningar inom det som önskas
  • Anta föreningar till Sverok och hantera föreningsrapporter i eBas
  • Rekrytera föreningar och medlemmar

Tjänsten delas av Emma Ström (80%) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (20%), som båda har jobbat på kansliet för Sverok Riks förut.

Emma Ström, RFK Östergötland

Emma Ström, RFK Östergötland


Det är främst Emma som kommer att vara i kontakt med föreningar och distriktet.

Emma kan ni nå på emma.strom@sverok.se, om ni inte vill maila info@ostergotland.sverok.se.

Ni kan också ringa till henne på 013-465 29 53, eller skicka ett meddelande på Sverok Östergötlands facebooksida.

Har ni något ni tycker att Emma borde jobba med? Hör av er!

 

Dags för årsmöte

Den 31:a januari är det årsmöte för distriktet.

Kallelse har gått ut och nu kommer även handlingar i form av en PDF.

Mötet sker i Studiefrämjandets lokaler efter lunch vid klockan 13.

Handlingar årsmöte Sverok Östergötland 2015

Kallelsen till årsmöte som gick ut 25:e november

Hej Sverok Östergötland

 

Kallelse till årsmöte

Enligt distriktets stadga § 16 är årsmötet beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast åtta veckor före mötet, med motionsstopp tre veckor före mötet.
Möteshandlingarna skall vara föreningarna tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid, plats och information om 12-15 §§.

Tid: Januari 31, kl 13:00

Plats: Studiefrämjandet i Linköping, Platensgatan 25
Rum ”simply red” på plan 3

För fullständiga stadgar se hemsidan.

Vill man skicka motioner och förslag till mötet, eller bara veta mer så går det bra att maila oss. Hör gärna av er om ni vet att ni kommer så vi vet hur många platser vi ska ställa fram.

Vi kommer fylla på med information med nyhetsbrev, på hemsida och på facebook.

Som Stadga § 16 informerar följer aktuella paragrafer

§ 12 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 31 mars, på tid och plats inom länet som distriktsstyrelsen bestämmer.

§ 13 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

§ 14 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:
2 ombud för upp till och med 50 medlemmar
3 ombud för 51 – 100 medlemmar
4 ombud för 101 – 150 medlemmar
5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.
Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till förbundet.
Varje individ kan bara vara ett ombud.

§ 15 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
Innan första fastställande av årsmötets röstlängd skall föreningens ombud ha med sig underlag för att kunna styrka befullmäktigande.

Sverok Östergötland avregistrerar alla medlemsföreningar!

Detta var ett aprilskämt.

Hejsan alla föreningar!

Vi i styrelsen har pratat en hel del och diskuterat om hur styrelsearbetet går till, och vi insåg att majoriteten av vår arbetstid går till att göra det bättre för våra medlemsföreningar, och vi jobbar ju redan alltför hårt, så vi har med tungt hjärta bestämt oss för att förenkla vårt arbete genom att avregistrera ALLA medlemsföreningar. Vi är givetvis hemskt ledsna att behöva berätta detta för er, men i längden kommer det underlätt styrelsens arbete något enormt och ge oss mer tid för att själva kunna spela spel.