Hej Sverok Östergötland

 

Kallelse till årsmöte

Enligt distriktets stadga § 16 är årsmötet beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast åtta veckor före mötet, med motionsstopp tre veckor före mötet.
Möteshandlingarna skall vara föreningarna tillhanda senast två veckor före mötet. Kallelsen ska innehålla tid, plats och information om 12-15 §§.

Tid: Januari 31, kl 13:00

Plats: Studiefrämjandet i Linköping, Platensgatan 25
Rum ”simply red” på plan 3

För fullständiga stadgar se hemsidan.

Vill man skicka motioner och förslag till mötet, eller bara veta mer så går det bra att maila oss. Hör gärna av er om ni vet att ni kommer så vi vet hur många platser vi ska ställa fram.

Vi kommer fylla på med information med nyhetsbrev, på hemsida och på facebook.

Som Stadga § 16 informerar följer aktuella paragrafer

§ 12 Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje år tidigast 1 januari och senast 31 mars, på tid och plats inom länet som distriktsstyrelsen bestämmer.

§ 13 Vid distriktsårsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

§ 14 Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:
2 ombud för upp till och med 50 medlemmar
3 ombud för 51 – 100 medlemmar
4 ombud för 101 – 150 medlemmar
5 ombud för 151 medlemmar och därutöver.
Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till förbundet.
Varje individ kan bara vara ett ombud.

§ 15 Endast befullmäktigade ombud är röstberättigade vid distriktsårsmötet. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
Innan första fastställande av årsmötets röstlängd skall föreningens ombud ha med sig underlag för att kunna styrka befullmäktigande.